П`ятниця, 24.05.2019, 10:51
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Категорії розділу
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ [38]
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ К.П. [43]
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ [17]
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ [18]
ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ [47]
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ [27]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
 Каталог файлів
Головна » Файли » ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ К.П.

Булгакова Вікторія Георгіївна
[ Викачати з сервера (193.4 Kb) ] 11.02.2013, 13:13


СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ КІНЦЯ 40 – ПОЧАТКУ 50-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІДРУЧНИКІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

 

Досліджено структуру підручників з іноземної мови для учнів 5–7 класів середньої школи кінця 40 – початку 50-х років XX століття на прикладі підручників з німецької мови, розкрито їх позитивні та негативні моменти, проаналізовано зміст нормативно-правових документів дослідженого періоду.

Ключові слова: середня школа, структура, підручники, іноземна мова,   5–7 класи, навчально-методична література.

 

Исследована структура учебников по иностранному языку для учащихся 5-7 классов средней школы конца 40 – начала 50-х годов XX века на примере учебников немецкого языка раскрыто их положительные и отрицательные моменты, проанализировано содержание нормативно-правовых документов исследованного периода.

Ключевые слова: средняя школа, структура, учебники, иностранный язык, 57 классы, учебно-методическая литература.

 

The structure of foreign language textbooks for secondary school pupils of 5th–7th forms published in the late 1940 – early 1950s has been researched with focus on German language textbooks. Their positive and negative aspects have been revealed. The contents of normative regulatory documents of the researched period have been analyzed.

Key words: secondary school, structure, textbooks, foreign language, 5th – 7th forms, educational and methodological literature

 

 

Постановка проблеми. Освітній простір знаходиться здебільшого в соціальній сфері, відображає соціальні, політико-правові, економічні та ідеологічні процеси. Саме вони разом із педагогічними процесами задають параметри шкільної політики, функціонування освіти і виступають фундаментом для періодизації розвитку школи [3, с. 3].

Одне із завдань забезпечення змісту іншомовної освіти в середній школі полягає в підготовці навчально-методичної літератури, оскільки результативність навчального процесу залежить від його дидактико-методичної підтримки. Чільне місце в системі навчання посідає підручник. Він є моделлю, яка відображає дидактичну структуру навчального процесу, а також забезпечує її практичну реалізацію. Підручник є засобом повідомлення знань, формування умінь і навичок, що сприяє засвоєнню матеріалу, визначеного навчальною програмою, засобом розвитку творчої особистості, здатної самостійно приймати рішення та виконувати складні комунікативні завдання [7, с. 32]. Аналіз історичного досвіду вирішення проблеми створення підручника дає можливість глибше їх зрозуміти, оцінити досягнення минулих років у галузі підручникотворення та уникнути помилок у подальшій практиці. Вивчення досвіду кінця 40 – початку 50-х років XX століття допоможе уникнути помилок, обрати та застосувати найкращі надбання педагогів, здійснити виважений поступ у педагогічній науці. З огляду на таке завдання проблема якісного підручника завжди залишається в центрі уваги науковців, освітян-практиків, видавців та представників органів влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У середині ХХ сторіччя проблеми навчальної літератури активно досліджували науковці, педагоги-практики 40–50-х років ХХ століття (І. Бім, А. Монігетті, Є. Пассов, І. Рахманов, М. Скаткін, З. Цвєткова, Л. Щерба). На початку ХХІ століття питання підручникотворення знайшли відображення у працях таких українських дослідників, як Н. Басай, Н. Бориско, Н. Бібік, Л. Калініна, О. Карпюк, Я. Кодлюк, О. Пасічник, Л. Пироженко, В. Редько, І. Самойлюкевич та ін.

Разом із тим зауважимо, що в сучасній історико-педагогічній науці відсутній комплексний науковий аналіз структурування підручників з іноземних мов для учнів середньої школи кінця 40 – початку 50-х років ХХ століття, хоча цей період в історії нашої країни був складний і, безумовно, позначився на підручникотворенні.

Метою написання статті є аналіз структури підручників з іноземної мови для учнів 5–7 класів середньої школи кінця 40 – початку 50-х років XX століття на прикладі підручників із німецької мови.

Виклад основного матеріалу. Кінець Великої Вітчизняної війни знаменує собою початок нового післявоєнного періоду. Саме в післявоєнні роки у викладанні іноземних мов відбуваються істотні зміни, які дозволяють говорити, що саме в ці роки починається новий період в історії.

Шляхом аналізу архівних матеріалів, історико-педагогічної літератури нами було встановлено, що вже в травні 1946-го року гостро стояло питання щодо поліпшення викладання іноземних мов в Україні. Один з авторів підручників з англійської мови для середньої школи З. Цвєткова головну причину низького рівня володіння школярів іноземною мовою вбачала саме в якості підручників. «У більшості 10 класів, – зазначає вона, – програма в розділі навичок не виконується на рівні 6 класу. Підручники, якими ми користуємося в середніх школах, … так перевантажені лексикою, що у викладача не залишається часу для відпрацювання навичок учнів; підручники занадто великі за своїм обсягом та матеріалом, програма передбачає, що учень за 5, 6 та 7 класи повинен засвоїти 1000 слів, якими має активно оперувати, тобто вміти читати, писати, використовувати в простих реченнях, ставити питання та відповідати на них. Підручник з англійської мови вміщує 500 слів замість 750, підручник з німецької мови – 2072 слова, а підручник французької мови – 2345 слів. Отже, програмові вимоги перевищуються не тільки в 5, 6 та 7 класах, а й у 10 класі [5, с. 91 – 92]».

Про незадовільний рівень володіння учнів іноземною мовою свідчить і постанова Ради Міністрів УРСР і ККП(б)У «Про поліпшення вивчення іноземних мов у семирічних і середніх школах УРСР» [10]. У зв’язку ыз цим змінилося співвідношення практичних і освітніх завдань, цільова установка (основний наголос робився вже на рецептивному засвоєнны іноземної мови), були розроблені нові програми з іноземних мов для середніх шкіл, створена система підручників та навчальних посібників.

Нами було також виявлено, що відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 31 жовтня 1947 р. №2038 «Про поліпшення викладання іноземних мов у середніх школах УРСР» [11] учні, які у 1948–1949 навчальному році перейшли до 3 класу, почали вивчати в усіх середніх школах УРСР одну з іноземних мов (англійську, французьку, німецьку або іспанську). Одночасно іноземна мова викладалася також і в 5 класі учням, які перейшли в 19481949 році в 5 клас. Таким чином, цей предмет викладався з третього та з п’ятого класів одночасно. Відповідно до зазначеного вище документа шкільні підручники були створені для учнів, які вивчали іноземну мову з 3 класу (1-й рік навчання мови), та для учнів, які вивчали мову з 5 класу, як показано в таблиці 1 [4, с. 110]:

Таблиця 1.

Створення підручників для учнів середньої школи,

які  вивчали іноземну мову з 3 та 5 класів

Вивчення іноземної мови з 3 класу

Вивчення іноземної мови з 5 класу

3 клас (1-й рік навчання мови)

 

4 клас (2-й рік навчання мови)

 

5 клас (3-й рік навчання мови)

5 клас (1-й рік навчання мови)

6 клас (4-й рік навчання мови)

6 клас (2-й рік навчання мови

7 клас (5-й рік навчання мови)

7 клас (3-й рік навчання мови)

 

Проаналізувавши нормативно-правові документи, ми з’ясували, що вже в 1953 році наказом Міністерства освіти Української РСР від 6 жовтня 1953 року № 525 викладання іноземної мови в 3 і 4 класах у всіх семирічних і середніх школах було припинено.

З кінця 40-х і майже до кінця 50-х років німецька мова викладалася з п’ятого класу (перший рік навчання мови) в семирічних та середніх школах за підручниками, поданими в таблиці 2:

Таблиця 2

Підручники з німецької мови, за якими викладався предмет

учням 5–7 класів середньої школи, починаючи з 5 класу

(кінець 40 – початок 50-х років)

№ з/п

Назва підручника

Автори

Де був надру-кований, рік

Видавництво

Тираж

1.

Підручник німецької мови для 5 класу середньої школи

М. Петренко, М. Ястржемб-ська

Москва, 1947

Вид-во навчальної і педагогічної літератури

15 тис.

2.

Підручник німецької мови для 6 класу середньої школи

М. Петренко, М. Ястржемб-ська

Москва, 1948

Вид-во навчальної і педагогічної літератури

15 тис.

3.

Підручник німецької мови для 7 класу середньої школи

Н. Бергман, М. Петренко

Москва, 1948

Вид-во навчальної і педагогічної літератури

150 тис.

 

Зазначені вище підручники були призначені для дітей, які почали вивчати мову з 5 класу , тобто відповідно для першого (5 клас), другого (6 клас) та третього (7 клас) років навчання мови.

Опрацювання архівних матеріалів та історико-педагогічних джерел дозволяє визначити певну структуру підручників із німецької мови [1; 8; 9]:

Підручник для 5 класу розрахований на чотиригодинну тижневу сітку – 132 години на рік. На відміну від підручників для учнів 6 та 7 класів, у ньому міститься вступний розділ (60 сторінок), словник до вступного курсу (постатейний) і граматичні пояснення (4 сторінки), словник до основного курсу (постатейний) і граматичні пояснення (19 сторінок).

Основний розділ підручника займає 52 сторінки, є додаток (6 сторінок), словник до додатка (постатейний), який уміщено на двох сторінках, алфавітний словник на чотирьох сторінках та граматичний додаток на 22-х сторінках....

Категорія: ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ К.П. | Додав: jww1
Переглядів: 334 | Завантажень: 35 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2019
Пошук
Друзі сайту
Конструктор сайтів - uCoz